Menu

HomeOsebjeMedijska ekipa

Koper Handabll Cup je organizacijsko obsežen projekt, ki zahteva preko 150 oseb različnih profilov, ki skrbijo za nemoten potek tekmovanja, informiranje udeleženih, izpeljavo celotnega sklopa večernih prireditev. Ob tej priložnosti se na vas obračamo s povabilom, da se nam pridružite v našo medijsko ekipo.

K sodelovanju vabimo fotografe, snemalce, kot tudi marketinško naravnane ljudi. Potrebno je posodabljati našo spletno stran, facebook, instagram, objavljati tekoče dogajanje, promovirati večerne prireditve, poskrbeti za oglaševanje sponzorjev,itd. Lepo vabljeni torej vsi, ki ste željni dragocenih izkušenj, novih poznanstev in prijateljstev.

Za več informacij nas kontaktirajte na: info@eurofest.si.

Eurofest Handball Logo

EUROFEST d.o.o., sport agency
Ulica 15. maja 21, 6000 Koper, Slovenija
E-mail: info@eurofest.si
Fax: (00386)-5-640-41-10

All contents © copyright Eurofest. All rights reserved.