Koper Handball Cup
Mednarodni velikonočni rokometni turnir
Koper/Izola, 19.-21.4.2019

Pogoji poslovanja

A. ORGANIZATOR

Prireditev je organizirana iz strani športne agencije  - Eurofest d.o.o., Ulica 15. maja 21 , 6000 Koper - Capodistria, Slovenia.

Namestitev za udeležence je mogoča samo preko organizatorja!

 

Zaradi izjemnega interesa klubov, vas moramo opozoriti, da so prijave omejene. V vsaki kategoriji bo namreč nastopilo le prvih dvanajst (12) prijavljenih ekip.

 

 Ker se turnir odvija tekom šolskega leta in praznikov, so kapacitete v hostlih in hotelih omejene. Zaradi slednjega smo bili primorani omejiti število oseb na ekipo - z igralci, trenerji in spremljevalci lahko na ekipo sprejmemo le 18 oseb. OMEJITEV NE VELJA ZA NASTANITEV V ŠOLAH.

 

 

 Udeleženci lahko izbirajo med naslednjimi tipi namestitve:

 

  • Šole (lastna blazina in spalna vreča)
  • Dijaški dom Koper (1/3, etažni tuš in wc)
  • Hostel Histria:
  • Hostel Alieti Izola
  • Mladinski dom Debeli Rtič

 

Namestitev v šolah in domovih vključuje 2x polni penzion,  prost vstop na vsa prireditvena dogajanja (otvoritvena slovesnost, zabavni večer, predavanje za trenerje) in razne dodatne ugodnosti. 

 

  • Hotel BIO
  • Hotel Vodišek
  • Hotel Koper
  • Privat sobe Museum

 

Nastenitev v hotelih oziroma v sobah Museuma vključuje 2x polpenzion, turistično takso, prost vstop na vsa prireditvena dogajanja (otvoritvena slovesnost, zabavni večer, predavanje za trenerje) in razne dodatne ugodnosti.

 

Koper Handball Cup Pass

 

Vsak udeleženec 5. Koper Handball Cupa bo ob prihodu prejel Koper Handball Cup pass kartico. Koper Handball pass kartica je pogoj, da se lahko udeležiš turnirja, vstopiš na vsa Koper Handball Cup prizorišča dogajanja. Hkrati pa vam nudi določene popuste in ugodnosti.

 

 Lastnik Koper Handball pass kartice lahko:

 -          Sodeluje na turnirju

 -          Vstopi na prozorišča dogajanja turnirja (dvorane, garderobe)

 -          Brezplačno koristi avtobusni prevoz iz nastanitev do športnih dvoran.

 -          Koristi določene ugodnosti in popuste, ki ji ponujajo parterji.

 Cena: 10€ (vključeno v paketno ceno). 

 

 B. PRIJAVNINA

Prijavnina znaša:

- 120€, če je plačana pred 30.11.2017

- 140€, če je plačana po 30.11. 2017 in pred 25.1.2018

- 160€, če je plačano po 25.1.2018

 

Ekipa je uradno prijavljena, ko plača prijavnino in 10% zneska namestitve in prehrane. Vsa plačila se vršijo na transakcijski račun podjetja EUROFEST d.o.o.: SI56 10100 – 0038644698.

 

C. PLAČILO STORITEV (NAMESTITEV, PREHRANA)

- Plačilo prijavnine in 10% avansa namestitve mora biti poravnano v roku 20 delovnih dni od prve prijave oziroma najkasneje do 30.1.2018.

- Zadnji rok za dokončno potrditev prijave in oddajo pogodbe s točnimi podatki (kategorije, št. udeležencev, podatek o prvem in zadnjem obroku, vrsta namestitve...) je 25.2.2018. Plačilo namestitve mora biti poravnano do 16.3.2018.

- Ob prihodu je potrebno plačati EUR 150 kavcije na ekipo, za morebitno nastalo škodo v izbrani nastanitvi, hkrati pa obvezuje ekipe da se udeležijo pomebnejših družbenih dogodkov kot so otvoritvena in zaključna slovesnost. Kavcija se v celoti povrne v kolikor ni bila povzročena nobena škoda na mestu namestitve in njeni bližnji okolici.

 

D. ODPOVED SODELOVANJA / PRIJAVE

-Če pride do spremembe števila udeležencev po 1.3.2018 se za vsakega dodatnega udeleženca plača 20% višja cena namestitve in prehrane. V primeru izostanka katerega od udeležencev po navedenem datumu se vplačanega denarja ne vrača.

- V primeru, da se število udeležencev po 25.2.2018 poveča in so želene namestitvene kapacitete že zasedene, si organizator pridržuje pravico do namestitve dodatnih udeležencev v drugem, še nezasedenem objektu in po ceni, ki velja za ta tip namestitve

 

- V primeru, da ekipa odpove sodelovanje na turnirju 31 dni pred začetkom turnirja, se ekipi vrne vplačan denar zmanjšan za 200€ administrativnih stroškov.

- V primeru, da ekipa odpove sodelovanje na turnirju 16 dni pred začetkom turnirja, se ekipi vrne 50% vplačanega denarja. 

V primeru, da ekipa odpove sodelovanje na turnirju 15 dni pred začetkom turnirja, organizator ne vrača vplačanega denarja. 

 

E. OSTALE SPLOŠNE DOLOČBE

-  V kolikor je v posamezni kategoriji prijavljenih premalo ekip, si organizator tekmovanja pridržuje pravico do združitve dveh kategorij v eno.

- Minimalno število oseb je 12 na ekipo.

- Prihod pred pričetkom turnirja in odhod po končanem turnirju s koriščenjem naših storitev je mogoč le ob predhodnem dogovoru. Vsaka dodatna storitev je plačljiva.

- Nastanitvene in prehrambne kapacitete so omejene in se ob zasedenosti le teh oži izbor. Ekipa, ki prej rezervira ima prednost.

- V nekaterih tipih namestitve je prehrana urejena v drugem (bližnjem) prehrambnem objektu.

- Ekipe, ki so nameščene v šolah, ki nimajo tušev, se tuširajo na bližnjih igriščih.

- Udeleženci ob prihodu organizatorju izročijo varščino (kavcijo) za primer poškodbe opreme v nastanitvenem objektu in njegovi bližnji okolici v višini 150€ na ekipo. Plačana varščina (kavcija) bo udeležencem vrnjena ob odhodu, v kolikor ne bo povzročene nikakršne škode v objektih (in njihovi bližnji okolici) v katerih so bili nastanjeni.

- V kolikor udeleženci v času turnirja na igrišču in ob njem ter v nastanitvenih objektih ne upoštevajo hišnega reda in se neprimerno obnašajo, jih organizator lahko kaznuje z opominom in zadržanjem dane varščine. Udeleženci, ki kljub opominu nadaljujejo s kršenjem pravil hišnega reda in se neprimerno obnašajo, bodo s strani organizatorja izključeni s turnirja oz. bodo morali zapustiti nastanitvene kapacitete.

- Vsako kršenje in povzročitev škode je odgovornost kluba / ekipe in se ustrezno sankcionira s plačilom škode in izključitvijo iz turnirja, v kolikor gre za večji prekršek.

- Udeleženci Eurofest-a sodelujejo na lastno odgovornost in v času tekmovanja niso zavarovani. Zavarovanje za tujino si udeleženci uredijo v lastni državi pred odhodom.