Koper Handball Cup
Mednarodni velikonočni rokometni turnir
Koper/Izola, 30.3.-1.4.2018

Pogoji poslovanja

A. ORGANIZATOR

Prireditev je organizirana iz strani športne agencije  - Eurofest d.o.o., Ulica 15. maja 21 , 6000 Koper - Capodistria, Slovenia.

Namestitev za udeležence je mogoča samo preko organizatorja!

 

B. PRIJAVNINA

Prijavnina znaša:

- 120€, če je plačana pred 30.11.2017

- 140€, če je plačana po 30.11. 2017 in pred 25.2.2018

- 160€, če je plačano po 25.2.2018

 

Ekipa je uradno prijavljena, ko plača prijavnino in 10% zneska namestitve in prehrane. Vsa plačila se vršijo na transakcijski račun podjetja EUROFEST d.o.o.: SI56 10100 – 0038644698.

 

C. PLAČILO STORITEV (NAMESTITEV, PREHRANA)

- Plačilo prijavnine in 10% avansa namestitve mora biti poravnano v roku 20 delovnih dni od prve prijave oziroma najkasneje do 30.1.2018.

- Zadnji rok za dokončno potrditev prijave in oddajo pogodbe s točnimi podatki (kategorije, št. udeležencev, podatek o prvem in zadnjem obroku, vrsta namestitve...) je 25.2.2018.

- Ob prihodu je potrebno plačati EUR 150 kavcije na ekipo, za morebitno nastalo škodo v izbrani nastanitvi, hkrati pa obvezuje ekipe da se udeležijo pomebnejših družbenih dogodkov kot so otvoritvena in zaključna slovesnost. Kavcija se v celoti povrne v kolikor ni bila povzročena nobena škoda na mestu namestitve in njeni bližnji okolici.

 

D. ODPOVED SODELOVANJA / PRIJAVE

-Če pride do spremembe števila udeležencev po 1.3.2018 se za vsakega dodatnega udeleženca plača 20% višja cena namestitve in prehrane. V primeru izostanka katerega od udeležencev po navedenem datumu se vplačanega denarja ne vrača.

- V primeru, da se število udeležencev po 25.2.2018 poveča in so želene namestitvene kapacitete že zasedene, si organizator pridržuje pravico do namestitve dodatnih udeležencev v drugem, še nezasedenem objektu in po ceni, ki velja za ta tip namestitve

 

- V primeru, da celotna ekipa odpove sodelovanje na turnirju 31 dni pred začetkom turnirja, se ekipi vrne vplačan denar zmanjšan za 200€ administrativnih stroškov.

- V primeru, da celotna ekipa odpove sodelovanje na turnirju 16 dni pred začetkom turnirja, se ekipi vrne 50% vplačanega denarja. 

V primeru, da celotna ekipa odpove sodelovanje na turnirju 15 dni pred začetkom turnirja, organizator ne vrača vplačanega denarja. 

 

E. OSTALE SPLOŠNE DOLOČBE

-  V kolikor je v posamezni kategoriji prijavljenih premalo ekip, si organizator tekmovanja pridržuje pravico do združitve dveh kategorij v eno.

- Minimalno število oseb je 12 na ekipo.

- Prihod pred pričetkom turnirja in odhod po končanem turnirju s koriščenjem naših storitev je mogoč le ob predhodnem dogovoru. Vsaka dodatna storitev je plačljiva.

- Nastanitvene in prehrambne kapacitete so omejene in se ob zasedenosti le teh oži izbor. Ekipa, ki prej rezervira ima prednost.

- V nekaterih tipih namestitve je prehrana urejena v drugem (bližnjem) prehrambnem objektu.

- Ekipe, ki so nameščene v šolah, ki nimajo tušev, se tuširajo na bližnjih igriščih.

- Udeleženci ob prihodu organizatorju izročijo varščino (kavcijo) za primer poškodbe opreme v nastanitvenem objektu in njegovi bližnji okolici v višini 150€ na ekipo. Plačana varščina (kavcija) bo udeležencem vrnjena ob odhodu, v kolikor ne bo povzročene nikakršne škode v objektih (in njihovi bližnji okolici) v katerih so bili nastanjeni.

- V kolikor udeleženci v času turnirja na igrišču in ob njem ter v nastanitvenih objektih ne upoštevajo hišnega reda in se neprimerno obnašajo, jih organizator lahko kaznuje z opominom in zadržanjem dane varščine. Udeleženci, ki kljub opominu nadaljujejo s kršenjem pravil hišnega reda in se neprimerno obnašajo, bodo s strani organizatorja izključeni s turnirja oz. bodo morali zapustiti nastanitvene kapacitete.

- Vsako kršenje in povzročitev škode je odgovornost kluba / ekipe in se ustrezno sankcionira s plačilom škode in izključitvijo iz turnirja, v kolikor gre za večji prekršek.

- Udeleženci Eurofest-a sodelujejo na lastno odgovornost in v času tekmovanja niso zavarovani. Zavarovanje za tujino si udeleženci uredijo v lastni državi pred odhodom.